SZKOLENIA

Szkolenia

Cyberbezpieczeństwo dla samorządów, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek

Zakres tematyczny:

Cyberbezpieczeństwo jest podstawą bezpiecznego państwa i społeczeństwa XXI w., ale i wyzwaniem dla każdej współczesnej instytucji. W dobie postępującej informatyzacji urzędów, znaczna część usług jest przenoszona do cyberprzestrzeni, co wiąże się zagrożeniami dla integralności i poufności przetwarzanych danych. Część zadań administracji publicznej w Polsce realizują samorządy. Tym samym, zarówno na poziomie gmin, powiatów i województw, wobec administracji lokalnej stoją wyzwania w zakresie ochrony informacji i danych wrażliwych. Celem cyberprzestępców jest pozyskanie tych informacji, ich modyfikacja lub zniszczenie. Niejednokrotnie te nielegalne działania przynoszą ogromne zyski, a po stronie urzędu dotkliwe straty. Szkolenie pozwala uczulić pracowników urzędów na niebezpieczeństwo wynikające z powszechnego użycia sieci komputerowych w wymianie danych. Podczas szkolenia słuchacze poznają najczęstsze zagrożenia oraz sposoby przeciwdziałania im, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki – dobrych praktyk zarządzania informacją i danymi.

 

Szkolenie skierowane dla:

 • Samorządowców.

 • Pracowników spółek gminnych, powiatowych, wojewódzkich.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe po 6 godzin zegarowych (6 godzin dydaktycznych nauki po 45 min z przerwami).

Metodyka:

Praca warsztatowa łączona z wiedzą teoretyczną.

 

 • Podniesienie świadomości z obszaru cyberbezpieczeństwa pracowników uczestniczących w szkoleniu.
 • Wsparcie w wyjaśnieniu wątpliwości w kwestiach budzących pytania pracowników uczestniczących w szkoleniu.
 • Zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie merytorycznego i praktycznego przygotowania uczestników do realizacji obowiązków w ramach Cyberbezpieczeństwa.

 • Doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania procedur.
 • Pomoc w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w całej organizacji.
 • Skuteczne szkolenie dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu Cyberbezpieczeństwa.

Cena zawiera:

 • Opracowanie materiałów szkoleniowych.

 • Sprzęt do nagrań, jeśli szkolenie jest organizowane u klienta to powinien zapewnić on salę do szkolenia, w której będzie flipchart, projektor lub ekran z głośnikiem i możliwością podłączenia laptopa.

 • Kontakt poszkoleniowy (telefon, mail) z trenerem.

 • Certyfikat po szkoleniu.

Proponowana cena:

Ustalana indywidualnie w zależności od ilości grup i osób w grupie. Zapraszamy do kontaktu z Akademią Komunikacji w celu uzyskania oferty.

Miejsce szkolenia:

Sale szkoleniowe Polskiej Agencji Prasowej lub miejsce wybrane przez klienta.