Nazwa szkolenia:

Data:

Rodzaj klienta
Klient indywidualny
Firma/Instytucja

Osoba do kontaktu

Osoby kierowane na szkolenie

Informacje do rozliczeń

Płatnik VAT
Jestem płatnikiem podatku VAT
Jestem zwolniony z podatku VAT dla szkoleń ze środków publicznych (art. 43 ust. 1 pkt. 29 li. c) ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie opisanym w Informacji o Prywatności) w celu otrzymywania od PAP S.A. komunikacji marketingowej dotyczącej produktów i usług PAP S.A. paprzez: - link
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie opisanym w Polityce Prywatności) w celu otrzymywania od PAP S.A. komunikacji marketingowej dotyczącej produktów i usług PAP S.A.
DO ZAPŁATY