SZKOLENIA

Szkolenia

Lider w Zespole

Zakres tematyczny:

Budowa autorytetu lidera,  efektywne zarządzanie zespołem, właściwego prowadzenia spotkań i sposobów komunikacji z zespołem oraz  rozwiązywania konfliktów

Szkolenie skierowane dla:

 • Prezesów i Dyrektorów wyższego szczebla.
 • Osób pracujących w działach sprzedaży i projektowych.
 • Osób zarządzających zespołami.

Czas trwania

1 lub 2 dni szkoleniowe po 6 godzin zegarowych (6 godzin dydaktycznych nauki po 45 min z przerwami).

Metodyka:

Praca warsztatowa łączona z wiedzą teoretyczną.

 • Jak właściwie prowadzić spotkania.
 • Podniesienie umiejętności managerskich.
 • Poprawne planowanie działań.
 • Większa samoświadomość w byciu liderem.
 • Skuteczniejsza komunikacja.
 • Odpowiedni podział zadań i obowiązków.

Cena zawiera:

 • Opracowanie materiałów szkoleniowych.
 • Sprzęt do nagrań, jeśli szkolenie jest organizowane u klienta to powinien zapewnić on salę do szkolenia, w której będzie flipchart, projektor lub ekran z głośnikiem i możliwością podłączenia laptopa.
 • Kontakt poszkoleniowy (telefon, mail) z trenerem.
 • Certyfikat po szkoleniu.

Proponowana cena:

Ustalana indywidualnie w zależności od ilości grup i osób w grupie. Zapraszamy do kontaktu z Akademią Komunikacji w celu uzyskania oferty.

Miejsce szkolenia:

Sale szkoleniowe Polskiej Agencji Prasowej lub miejsce wybrane przez klienta.