SZKOLENIA

Szkolenia

Sztuka kreatywnego myślenia i działania

Zakres tematyczny:

Czym są nowe perspektywy, nowe możliwości. Metody i sposoby kreatywnego rozwiązywania problemów, w trakcie szkolenia pracujemy nad umiejętnością radzenia sobie z barierami poznawczymi i społecznymi.

Szkolenie skierowane dla:

 • Osób pracujących w działach PR i Marketingu.
 • Prezesów i Dyrektorów wyższego szczebla.
 • Ekspertów różnych dziedzin oraz nauczycieli akademickich.
 • Rzeczników prasowych.
 • Osób występujących publicznie w związku ze swoją pracą.

Czas trwania

1 lub 2 dni szkoleniowe po 6 godzin zegarowych (6 godzin dydaktycznych nauki po 45 min z przerwami).

Metodyka:

Praca warsztatowa łączona z wiedzą teoretyczną.

 • Umiejętność samodzielnego stosowania metod kreatywnego myślenia.
 • Sztuka rozwiązywania problemów.
 • Racjonalna współpraca z ludźmi.
 • Wzrost samodyscypliny oraz pozytywnego nastawienia sprzyjające rozwiązywaniu problemów.

Cena zawiera:

 • Opracowanie materiałów szkoleniowych.
 • Sprzęt do nagrań, jeśli szkolenie jest organizowane u klienta to powinien zapewnić on salę do szkolenia, w której będzie flipchart, projektor lub ekran z głośnikiem i możliwością podłączenia laptopa.
 • Kontakt poszkoleniowy (telefon, mail) z trenerem.
 • Certyfikat po szkoleniu.

Proponowana cena:

Ustalana indywidualnie w zależności od ilości grup i osób w grupie. Zapraszamy do kontaktu z Akademią Komunikacji w celu uzyskania oferty.

Miejsce szkolenia:

Sale szkoleniowe Polskiej Agencji Prasowej lub miejsce wybrane przez klienta.