SZKOLENIA

Szkolenia

Dobry PR firmy

Zakres tematyczny:

Wiedza praktyczna i teoretyczna dotycząca budowania dobrych stosunków oraz skutecznego komunikowania się z otoczeniem w celu tworzenia pozytywnego wizerunku firmy. Szkolenie jest dla Ciebie jeśli chcesz poznać zasady formułowania logicznych i interesujących wypowiedzi oraz uzasadniania wygłaszanych opinii. Dostarczenie podstawowej wiedzy o znaczeniu nawiązywania współpracy z dziennikarzami i redakcjami oraz o pożądanych zachowaniach w kontaktach z mediami.

Szkolenie skierowane dla:

 • Osób pracujących w działach PR i Marketingu.
 • Prezesów i Dyrektorów wyższego szczebla.
 • Ekspertów różnych dziedzin oraz nauczycieli akademickich.
 • Rzeczników prasowych.
 • Osób występujących publicznie w związku ze swoją pracą.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe po 6 godzin zegarowych (6 godzin dydaktycznych nauki po 45 min z przerwami).

Metodyka:

Praca warsztatowa łączona z wiedzą teoretyczną.

 • Poprawa zdolności interpersonalnych i wiedza jak uniknąć błędów w komunikacji.
 • Zdolność pisania strategii PR.
 • Trening medialny wystąpień publicznych.
 • Przygotowanie organizacyjne do wprowadzania długoterminowych strategii PR i efektywnej komunikacji.
 • Zwiększenie wiarygodności firmy.

Cena zawiera:

 • Opracowanie materiałów szkoleniowych.
 • Sprzęt do nagrań, jeśli szkolenie jest organizowane u klienta to powinien zapewnić on salę do szkolenia, w której będzie flipchart, projektor lub ekran z głośnikiem i możliwością podłączenia laptopa.
 • Kontakt poszkoleniowy (telefon, mail) z trenerem.
 • Certyfikat po szkoleniu.

Proponowana cena:

Ustalana indywidualnie w zależności od ilości grup i osób w grupie. Zapraszamy do kontaktu z Akademią Komunikacji w celu uzyskania oferty.

Miejsce szkolenia:

Sale szkoleniowe Polskiej Agencji Prasowej lub miejsce wybrane przez klienta.