SZKOLENIA

Szkolenia

Prezentacje Publiczne

Zakres tematyczny:

Szkolenie ułatwiające publiczne prezentowanie osiągnięć i planów swojej firmy, instytucji czy organizacji, pokazujące metody skutecznej prezentacji, lepszej komunikacji, style prezentacji. Sztuka poskramiania tremy przy wystąpieniach publicznych, oficjalnych uroczystościach, spotkaniach biznesowych, negocjacjach oraz w mediach. W trakcie szkolenia dowiesz się jak przygotować się do prezentacji publicznych różnych rodzajów, jakie są zależności dotyczące wystapień przed kamerą i mikrofonem. Na koniec łatwiej przekonasz innych do swoich argumentów, polepszysz swoje zdolności komunikacyjne.

Szkolenie skierowane dla:

 • Osób pracujących w działach PR i Marketingu.
 • Prezesów i Dyrektorów wyższego szczebla.
 • Ekspertów różnych dziedzin oraz nauczycieli akademickich.
 • Rzeczników prasowych.
 • Osób występujących publicznie w związku ze swoją pracą.

Czas trwania

1 lub 2 dni szkoleniowe po 6 godzin zegarowych (6 godzin dydaktycznych nauki po 45 min z przerwami).

Metodyka:

Praca warsztatowa łączona z wiedzą teoretyczną.

 • Poznanie rodzajów i struktury wypowiedzi oraz oczekiwań słuchaczy.
 • Zapoznanie się z zasadami tworzenia prezentacji publicznych w rzeczywistości i on-line.
 • Umiejętność przygotowania ciekawej i skutecznej prezentacji przed audytorium.
 • Przygotowanie do wystąpień on-line i na żywo przed audytorium.
 • Poprawa zdolności interpersonalnych i wiedza jak uniknąć błędów w komunikacji.

Cena zawiera:

 • Opracowanie materiałów szkoleniowych.
 • Sprzęt do nagrań, jeśli szkolenie jest organizowane u klienta to powinien zapewnić on salę do szkolenia, w której będzie flipchart, projektor lub ekran z głośnikiem i możliwością podłączenia laptopa.
 • Kontakt poszkoleniowy (telefon, mail) z trenerem.
 • Certyfikat po szkoleniu.

Proponowana cena:

Ustalana indywidualnie w zależności od ilości grup i osób w grupie. Zapraszamy do kontaktu z Akademią Komunikacji w celu uzyskania oferty.

Miejsce szkolenia:

Sale szkoleniowe Polskiej Agencji Prasowej lub miejsce wybrane przez klienta.