SZKOLENIA

Szkolenia

Wystąpienia Publiczne

Zakres tematyczny:

Szkolenie ma na celu poznanie prawidłowego sposobu prezentacji publicznej, oraz sposoby walki z trudnymi sytuacjami i stresem z tym związanym. Szkolenie skierowane jest do osób występujących publicznie i w różnego rodzaju mediach. Podczas szkolenia dowiesz się jak dobrze się przygotować do wystąpienia i jak się przygotować do sytuacji trudnych i kryzysowych.

Szkolenie skierowane dla:

 • Osób pracujących w działach PR i Marketingu.
 • Prezesów i Dyrektorów wyższego szczebla.
 • Ekspertów różnych dziedzin oraz nauczycieli akademickich.
 • Rzeczników prasowych.
 • Osób występujących publicznie w związku ze swoją pracą.

Czas trwania

1, 2 lub 3 dni szkoleniowe po 6 godzin zegarowych (6 godzin dydaktycznych nauki po 45 min z przerwami).

Metodyka:

Praca warsztatowa łączona z wiedzą teoretyczną.

 • Poznanie rodzajów i struktury wypowiedzi oraz oczekiwań słuchaczy.
 • Zapoznanie się z zasadami zachowań przed kamerą i mikrofonem.
 • Sztuka opanowywania stresu.
 • Umiejętność ciekawej i skutecznej prezentacji marki osobistej i organizacji.
 • Poprawa zdolności interpersonalnych i wiedza jak uniknąć błędów w komunikacji.

Cena zawiera:

 • Opracowanie materiałów szkoleniowych.
 • Sprzęt do nagrań, jeśli szkolenie jest organizowane u klienta to powinien zapewnić on salę do szkolenia, w której będzie flipchart, projektor lub ekran z głośnikiem i możliwością podłączenia laptopa.
 • Kontakt poszkoleniowy (telefon, mail) z trenerem.
 • Certyfikat po szkoleniu.

Proponowana cena:

Ustalana indywidualnie w zależności od ilości grup i osób w grupie. Zapraszamy do kontaktu z Akademią Komunikacji w celu uzyskania oferty.

Miejsce szkolenia:

Sale szkoleniowe Polskiej Agencji Prasowej lub miejsce wybrane przez klienta.